News

News-02

ພາບບັນຍາກາດການລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການຂາຍປະກັນໄພໃຫ້ແກ່ຕົວແທນ ທາງພາກໃຕ້ ຂອງບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ #ກົດທີ່ລິ້ງ👇ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຊື້ປະກັນໄພລົດ https://online.msig-sokxay.com —————————- ເອັມເອັສໄອຈີໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ເປັນມິດທີ່ດີຕະຫຼອດໄປ. ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມ 021 221 210 ແລະ ຕົວແທນໃກ້ບ້ານທ່ານ. #MSIGSokxayinsurance #ເອັມເອັສໂອຈີໂຊກໄຊປະກັນໄພ #ເປັນມິດທີ່ດີຕະຫຼອດ Contact us for more information here: MSIG Sokxay Insurance Co., Ltd Head Office | Floor 1 | Thatluang | Or you can contact any of our agencies. Admin.insurance@msig-sokxay.com 021 221210 sokxayinsurance

Read article