ບໍລິການສີນທົດແທນປະກັນໄພໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ການບໍລິການແກ່ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ມາພົວພັນກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງຄ່າສິນປະກັນໄພ

ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ບໍລິການຈ່າຍສິນທົດແທນວ່ອງໄວ, ງ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ທຸ້ມເທໃນການບໍລິການຢ່າງຕໍເນື່ອງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທຸກທ່ານ.

ຂັ້ນຕອນການຈ່ານສິນທົດແທນຂອງພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດຂອງການຈ່າຍສິນທົດແທນໄດ້ທີ່

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ | ຕຶກຊັ້ນ 1 | ບ້ານທາດຫຼວງກາງ | ຫຼື ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງຕົວແທນ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ທົ່ວປະເທດ

  • Admin.insurance@msig-sokxay.com
  • 021 221210