ສຳນັກງານ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ສາຂາວຽງຈະເລີນ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ໂຊກໄຊ | ສຳນັກງານໃຫຍ່: ບ້ານ ທາດຫຼວງກາງ | ໜ່ວຍ 5 | ຖະໜົນ ກຳແພງເມືອງ | ເມືອງໄຊເສດຖາ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | ໂທ: 021 221215 | ອີເມວ: Admin.insurance@msig-sokxay.com | ເວບໄຊທ໌: www.msig-sokxay.com