ຄ່າທຳນຽມຖືກ - ຄຸ້ມຄອງສູງ - ປອດໄພຫາຍຫ່ວງ

ຊື້ພຽງເທື່ອດຽວ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທັງ ອັກຄີໄພໄຟໄໝ້, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຮືອນຂ້າງຄຽງ, ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນນ້ຳ -ລົມພາຍຸ ແລະ ການໂຈລະກຳ

ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຊັບສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ບ້ານຂອງທ່ານທີ່ເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງອັກຄີໄພ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບກັບບ້ານເຮືອນຂ້າງຄຽງ, ໄພຈາກນ້ຳ ແລະ ພາຍຸ ລວມໄປເຖິງການງັດແງະ ຫຼື ໂຈລະກຳ

ປະກັນໄພ ທູລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ຄວາມສ່ຽງປົກກະຕິ

ອັດຕາຄິດໄລ່

0.19% – 0.22%

ຄວາມສ່ຽງປານກາງ

ອັດຕາຄິດໄລ່

0.24% – 0.44%

ຄວາມສ່ຽງສູງ

ອັດຕາຄິດໄລ່

0.45% – 1.50%

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ

ຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງພວກເຮົາປະກອບມີ:

 1. ອັກຄີໄພ
 2. ໄພຈາກລະເບີດ
 3. ເງີນທົດແທນສູນເສຍລາຍໄດ້ (ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 30 ວັນ)
 4. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດັບເພີງ
 5. ປະກັນໄພໂຈລະກຳ ( ປາກົດຮ່ອງຮອຍ )
 6. ແວ່ນແກ້ວ, ປະຕູແກ້ວ
 7. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຮືອນຂ້າງຄຽງ
 8. ຄວາມເສຍຫາຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ
 9. ແຜ່ນດິນໄຫວ, ລົມພະຍຸ (10% ຂອງທຶນປະກັນ)
 10. ໄພເນື່ອງຈາກນ້ຳ (ບໍ່ລວມນ້ຳຖ້ວມ)

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດຂອງປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ທີ່

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ | ຕຶກຊັ້ນ 1 | ບ້ານທາດຫຼວງກາງ | ຫຼື ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງຕົວແທນ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ທົ່ວປະເທດ

 • Admin.insurance@msig-sokxay.com
 • 021 221210