ສະໝັກວຽກ

ພວກເຮົາເຊື່ອເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າຄົນເຮົາເປັນຜູ້ຂັບເຄື່ອນທີ່ສຳຄັນຂອງຜົນສຳເລັດທາງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງເນັ້ນທີ່ຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງແຕ່ລະຄົນເປັນຫຼັກໃນການຮັບພະນັກງານ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອພະນັກງານຂອງພວກເຮົາໃນການເຜີຍແຜ່ຄວາມສາມາດຂອງຕົນຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດວຽກບໍ່ວ່າໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.
null

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າ, ຊື່ສັດ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຈື່ງໄດ້ຊອກຫາຜູ້ມີພອນສະຫວັນ ທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນສະພາບແວດລ້ອມດັ່ງກ່າວ ແລະ ຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ລາງວັນແກ່ທຸກໆຄົນທີ່ມີສ່ວນໃນຄວາມສຳເລັດຂອງບໍລິສັດ.

ຕຳແໜ່ງ

WhatsApp Image 2024-04-09 at 10.21.54
payroll
procurement

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດຂອງການສະໝັກວຽກໄດ້ທີ່

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ | ຕຶກຊັ້ນ 1 | ບ້ານທາດຫຼວງກາງ | ຫຼື ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງຕົວແທນ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ທົ່ວປະເທດ

  • Admin.insurance@msig-sokxay.com
  • 021 221210