khomsin

ທ່ານ ຄົມສີນ ວົງພີມ

ຜູ້ຈັດການພະແນກ ພິຈາລະນາ ຮັບປະກັນໄພ (ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ)

ການສຶກສາ:

 • ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳຫຼັກສູດພາສາອັງກິດພິເສດ (2001 – 2004)
 • ວິທະຍາໄລຄອມເຊັນເຕີ (ສາຂາວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະບໍລິຫານ (1995 – 2001)
 • ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ (1991 – 1993)
 • ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ຈອມແຈ້ງ (1987-1990)
 • ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມຫວັງ (1981 – 1986)

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:

 • ເຮັດວຽກຢູ່ກັບບໍລິສັດຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ​-ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ Export Co., LTD​,  ຕໍາ​ແຫນ່ງ​: Warehouse Supervisor (2001 – 2002)
 • ເຮັດວຽກຢູ່ ASAHI – MAXIMA LAO Co.,Ltd.Production Controller (2003 – 2004)
 • ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານຫ້ອງການ (2004 – 2005)
 • ຜູ້ຄຸມງານການຜະລິດ / Logistic ແລະການຂົນສົ່ງ. (2005 – 2008)
 • ບໍລິສັດ MSIG Insurance (Lao) Co.,ltd ຕຳແໜ່ງ Supervisor ປີ (2009-2013)
 • ຜູ້ຄຸມງານ – ຜູ້ຈັດການ UW (2013 -2023 )
 • ຫົວພະແນກ ພິຈາລະນາ ຮັບປະກັນໄພ(ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ) MSIG-Sokxay (2023)

ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment