pern

ທ່ານ ທັດສະພອນ ສີຫານຸວົງ

ຜູ້ຈັດການດ້ານສິນໄໝທົດແທນ (ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງຈັກ)

ການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນ, ສະຖາບັນການເງິນ ດົງຄຳຊ້າງ (2014)

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:

  • ຜູ້ບໍລິຫານດ້ານສິນໄໝທົດແທນ, ບໍລິສັດ ທິບພະຍະ ປະກັນໄພ (2015-2017)
  • ຜູ້ບໍລິຫານດ້ານສິນໄໝທົດແທນ, ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ປະກັນໄພ (2017)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່: