ຜູ້ຈັດການອາວຸໂສຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ

ທ່ານ ຈັນທະຄອນ ເທບພະມັງທອງ ຜູ້ຈັດການອາວຸໂສຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ການສຶກສາ: ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່: Phone number: +856 20 2248 9489 Email: Chanthakhone.theppamangthong@msig-sokxay.com  

ຜູ້ຈັດການພະແນກ ພິຈາລະນາ ຮັບປະກັນໄພ (ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ)

ທ່ານ ຄົມສີນ ວົງພີມ ຜູ້ຈັດການພະແນກ ພິຈາລະນາ ຮັບປະກັນໄພ (ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ) ການສຶກສາ: ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳຫຼັກສູດພາສາອັງກິດພິເສດ (2001 – 2004) ວິທະຍາໄລຄອມເຊັນເຕີ (ສາຂາວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະບໍລິຫານ (1995 – 2001) ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ (1991 – 1993) ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ຈອມແຈ້ງ (1987-1990) ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມຫວັງ (1981 – 1986) ປະສົບການການເຮັດວຽກ: ເຮັດວຽກຢູ່ກັບບໍລິສັດຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ​-ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ Export Co., LTD​,  ຕໍາ​ແຫນ່ງ​: Warehouse Supervisor (2001 – 2002) ເຮັດວຽກຢູ່ ASAHI – MAXIMA LAO Co.,Ltd.Production Controller (2003 – 2004)…

ຜູ້ຈັດການດ້ານສິນໄໝທົດແທນ (ເຄື່ອງຈັກ)

ທ່ານ ບຸນຈັນ ວິລິວົງ ຜູ້ຈັດການດ້ານສິນໄໝທົດແທນ (ເຄື່ອງຈັກ) ການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການຈັດການທົ່ວໄປ,​ ວິທະຍາໄລ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ລັດຕະນະ (2006-2011) ປະສົບການການເຮັດວຽກ: ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ, ໂຮງແຮມ ຄຳວົງສາ (2009.- 2012) ຜູ້ບໍລິຫານດ້ານສິນໄໝທົດແທນ, Tokojaya lao Assurance Company (2012-2020) ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່: ເບີໂທຕິດຕໍ່: +856 20 58444044 / +856 20 59444044 Email: Bounchanh.vilivong@msig-sokxay.com

ຜູ້ຈັດການດ້ານສິນໄໝທົດແທນ (ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງຈັກ)

ທ່ານ ທັດສະພອນ ສີຫານຸວົງ ຜູ້ຈັດການດ້ານສິນໄໝທົດແທນ (ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງຈັກ) ການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນ, ສະຖາບັນການເງິນ ດົງຄຳຊ້າງ (2014) ປະສົບການການເຮັດວຽກ: ຜູ້ບໍລິຫານດ້ານສິນໄໝທົດແທນ, ບໍລິສັດ ທິບພະຍະ ປະກັນໄພ (2015-2017) ຜູ້ບໍລິຫານດ້ານສິນໄໝທົດແທນ, ບໍລິສັດ ວຽງຈັນ ປະກັນໄພ (2017) ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່: ເບີໂທຕິດຕໍ່: +856 20 29999962 Email: thatsaphone.sihanouvong@msig-sokxay.com

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບັນຊີ-ການເງິນ

 ທ່ານ ນາງ ເພັດມະນີຈັນ ຫຼວງລາດ ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບັນຊີ-ການເງິນ ການສຶກສາ: ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່: ເບີໂທຕິດຕໍ່: +856 20 5512 9399 Email: phetmanychan.luangrath@msig-sokxay.com

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ

ທ່ານ ສົມຫວັງ ຈິດຕະວັນ ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ ການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນ ການທະນາຄານ, ສະຖາບັນທະນາຄານ ປະສົບການການເຮັດວຽກ: ຝ່າຍການຂາຍ ການເງິນ, ບໍລິສັດ ທະນາຊັບ(2013 – 2014) ຝ່າຍການຂາຍ, ບໍລິສັດ ກູງສິ ລາວ (2014 – 2016) ຝ່າຍການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ,​ບໍລິສັດ ທິບພະຍະ ປະກັນໄພ (2016 – 2017) ຝ່າຍການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ,​ບໍລິສັດ ເອສທີ – ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ (2017 – 2018) ຝ່າຍການຂາຍ ແລະ ຜູ້ຈັດການການຕະຫຼາດ,ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ (2018 – ປະຈຸບັນ) ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່: ເບີໂທຕິດຕໍ່:…