ປະກັນຄວາມສ່ຽງຂອງອຸປະກອນທຸກຊະນິດ

ປະກັນຄວາມສ່ຽງຂອງອຸປະກອນທຸກຊະນິດຄູ້ມຄອງເຖິງການສູນເສຍ ຫຼື ເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່, ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ສ່ວນອາໄຫຼ່ທີ່ຕິດຢູ່ກັບອຸປະກອນດັ່ງກ່າວອັນເນື່ອງມາຈາກ:

  • ເກີດອຸບັດຕິເຫດຕຳກັນ ຫຼື ພິກຂວ້ຳ
  • ໄຟໄໝ້, ການລະບີດຈາກພາຍນອກ, ຟ້າຜ່າ
  • ການໂຈລະກຳ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດຂອງປະກັນຄວາມສ່ຽງຂອງອຸປະກອນທຸກຊະນິດໄດ້ທີ່

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ | ຕຶກຊັ້ນ 1 | ບ້ານທາດຫຼວງກາງ | ຫຼື ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງຕົວແທນ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ທົ່ວປະເທດ

  • Admin.insurance@msig-sokxay.com
  • 021 221210