ຄ່າທຳນຽມຖືກ - ຄຸ້ມຄອງສູງ - ປອດໄພຫາຍຫ່ວງ

ຊື້ພຽງເທື່ອດຽວ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທັງ ອັກຄີໄພໄຟໄໝ້, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຮືອນຂ້າງຄຽງ, ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນນ້ຳ -ລົມພາຍຸ ແລະ ການໂຈລະກຳ

ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຊັບສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ບ້ານຂອງທ່ານທີ່ເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງອັກຄີໄພ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບກັບບ້ານເຮືອນຂ້າງຄຽງ, ໄພຈາກນ້ຳ ແລະ ພາຍຸ ລວມໄປເຖິງການງັດແງະ ຫຼື ໂຈລະກຳ

ປະກັນໄພບ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ

ຄວາມສ່ຽງປົກກະຕິ

ອັດຕາຄິດໄລ່

0.170% – 0.214%

ຄວາມສ່ຽງປານກາງ

ອັດຕາຄິດໄລ່

0.229% – 0.380%

ຄວາມສ່ຽງສູງ

ອັດຕາຄິດໄລ່

0.400% – 1.310%

ຄວາມຄຸ້ມຄອງ

ຄວາມຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນອັກຄີໄພຂອງພວກເຮົາປະກອບມີ:

 1. ອັກຄີໄພ: (100% ຂອງມູນຄ່າປະກັນໄພອາຄານ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນອາຄານ)
 2. ຟ້າຜ່າ
 3. ໄພຈາກລະເບີດ
 4. ໄພຈາກຍານພາຫະນະ
 5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຮືອນຂ້າງຄຽງ
 6. ປະກັນໂຈລະກໍາ
 7. ປະກັນໄພເເວ່ນແກ້ວ
 8. ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນນໍ້າ – ລົມພາຍຸ
 9. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຍ້າຍຊາກຊັບບໍ່ເກີນ
 10. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນແປງທີ່ຢູ່ອາໃສຊົ່ວຄາວຮັບຜິດຊອບບໍ່ເກີນ
 11. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊ່ວຍດັບເພີງຮັບຜິດຊອບບໍ່ເກີນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສໄດ້ທີ່

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ | ຕຶກຊັ້ນ 1 | ບ້ານທາດຫຼວງກາງ | ຫຼື ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງຕົວແທນ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ທົ່ວປະເທດ

 • Admin.insurance@msig-sokxay.com
 • 021 221210