Garage Network of Sokxay
ລຳດັບຊື່ອູ່ສ້ອມແປງບ້ານເມືອງແຂວງເບີໂທໝາຍເຫດ
1ອູ່ ຄຳຄ່ອງບ້ານ ນາແຮ່ ສີໂຄດຕະບອງ ນະ​ຄອນຫຼວງ020 5552 7428
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
2ອູ່ ວິ່ງ ບໍ​ລິ​ການ
​ບ້ານ ສີ​ໄຄ​ທົ່ງ
ສີ​ໂຄດ​ຕະ​ບອງ
ນະ​ຄອນຫຼວງ020 58555565
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
3ອູ່ ໂມ​ເດິ້ນ​ ບໍ​ລິ​ການ
​ບ້ານ ວັດ​ໂຕ​ໃຫ່​ຍ​ທົ່ງ
ສີ​ໂຄດ​ຕະ​ບອງ
ນະ​ຄອນຫຼວງ020 55833488
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
4ອູ່​ ເດັດ ບໍ​ລິ​ການ
​ບ້ານ ຈອມ​ມະ​ນີ
ໄຊ​ເສດ​ຖາ
ນະ​ຄອນຫຼວງ020 54773104
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
5ອູ່ ຊ້າງ​ບິນ
ບ້ານ ໄຊ​ສະ​ຫວ່າງ
ໄຊ​ທາ​ນີ
ນະ​ຄອນຫຼວງ020 28546777
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
6ອູ່ ສົມ​ສັກ ໂອ​ໂຕ​ຊາວ
​ບ້ານ ພະ​ຂ​າວ
ໄຊ​ທາ​ນີ
ນະ​ຄອນຫຼວງ020 22538789
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
7ອູ່ ຄຳ​ຈັນ
​​ບ້ານ ສົມ​ຫັວງ
​ຫາດ​ຊາຍ​ຟອງ
ນະ​ຄອນຫຼວງ020 56778544
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
8ອູ່ S-Max
ບ້ານ ສີສະຫວາດ
ຈັນທະບູລີ
ນະ​ຄອນຫຼວງ020 5888 8753
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
9ອ່ ຍອດບໍລິການ
ບ້ານ ນາຄຳ
ສີ​ໂຄດ​ຕະ​ບອງ
ນະ​ຄອນຫຼວງ020 5551 8931
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
10ອູ່ ຄຳທະວີປະດັບຍົນ 2
ບ້ານ ພະຂາວ
ໄຊທານີ
ນະ​ຄອນຫຼວງ020 5666 4944
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
11ອູ່ ພະຫະນະ
ບ້ານ ໂພນທັນ
ໄຊ​ເສດ​ຖາ
ນະ​ຄອນຫຼວງ020 97989879ລົດ​ໃຫ່​ຍ
12ສູນ ຮອນດ້າ
ບ້ານ ວັດໄຕໃຫ່ຍທົ່ງ
ສີ​ໂຄດ​ຕະ​ບອງ
ນະ​ຄອນຫຼວງ021 513050ລົດ​ໃຫ່​ຍ
13ອູ່ ຈົງປັງ
ບ້ານ ດົງນາໂຊກໃຕ້
ສີ​ໂຄດ​ຕະ​ບອງ
ນະ​ຄອນຫຼວງ020 97989879ລົດ​ໃຫ່​ຍ
14ອູ່ Auto One
ບ້ານ ວັງຊາຍ
ໄຊ​ເສດ​ຖາ
ນະ​ຄອນຫຼວງ020 7798 8456
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
15ອູ່​ຄຳ​ທະ​ວີ​ອາ​ໄຫຼ່
​ບ້ານ ໂພ​ນ​ພະ​ເນົາ
ໄຊ​ເສດ​ຖາ
ນະ​ຄອນຫຼວງ020 56666676ແປງລົດຈັກ
16ສົມ​ສັກ ລົດ​ຈັກ
ບ້ານ ​ເກົ້າ​ຍອດ
​ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ
ນະ​ຄອນຫຼວງ020 55654533ແປງລົດຈັກ
17ອູ່ໂປຼດ
ໄຊຍະບູລີ
ໄຊຍະບູລີ
020 5488 8800
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
18ອູ່ ບຸນທັນ
ຫົງ​ສາ
ໄຊຍະບູລີ
020 5488 8800
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
19ຄົບວົງຈອນຂັນຄຳ
ໂພນສະຫວັນກາງ
ແປກ
ຊຽງຂວາງ
020 28177414
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
20ອູ່ ບຸນສົ່ງ
ໂພນທອງ
ແປກ
ຊຽງຂວາງ
020 9699 6111
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
21ອູ່ ນ້ອຍ
ນາຫຼວງ
ຫຼວງພະ​ບາງ
ຫຼວງພະບາງ
020 5557 0756ລົດ​ໃຫ່​ຍ
22ອູ່​ ເດດ ບໍ​ລິ​ການ
ນາຫຼວງ
ຫຼວງພະ​ບາງ
ຫຼວງພະບາງ
020 99999922
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
23ອູ່ ກວາງຢຽນ
ວຽງໃຫ່ມ
ຫຼວງພະ​ບາງ
ຫຼວງພະບາງ
020 56011887ລົດ​ໃຫ່​ຍ
24ອູ່ ຕ້ອມ
ບ້ານ ຄອຍ
ຫຼວງພະ​ບາງ
ຫຼວງພະບາງ
020 5966 6617ລົດ​ໃຫ່​ຍ
25ອູ່ ນັດຕະພົນ
ດອນແກ້ວ
ເມືອງ ໄຊ
ອຸດົມໄຊ
020 55576789ລົດ​ໃຫ່​ຍ
26ອູ່ ກິນະຄອນ
ເມືອງ ໄຊ
ອຸດົມໄຊ
020 22375050ລົດ​ໃຫ່​ຍ
27ອູ ສີພັນ ອາໄຫຼ່
ນາເລົ່າ
ເມືອງ ໄຊ
ອຸດົມໄຊ
020 22662202ລົດ​ໃຫ່​ຍ
28ອູ່ ມືດ ບໍລິການ
ໂພນໄຊ
ບຸນເໜືອ
ຜົ້ງສາລີ
020 91413339
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
29ອູ່ ດ່ອນ ບໍລິການ
ໂພນແກ້ວ
ຜົ້ງສາລີ
ຜົ້ງສາລີ
020 58551499
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
30ອູ່ ສຸລິຍາ ບໍລິການ
ໜອງບົວວຽງ
ຫຼວງນ້ຳທາ
ຫຼວງນ້ຳທາ
020 99870345
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
31ອູ່ ນ້ອຍ ກອງມະນີ
ຫົວຂົວ
ຫຼວງນ້ຳທາ
ຫຼວງນ້ຳທາ
020 91198822
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
32ອູ່ ສຸລິໄຊ
ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍ
ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ

ບໍ່ແກ້ວ
020 56336333
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
33ບໍລິສັດ ອາຕົງ ການຄ້າ
ມົກກະຈອກ
ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ
ບໍ່ແກ້ວ
020 54321221
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
34ອູ່ ຄຳປຸ່ນ 1
ໂພງໂຮງ
ໂພງໂຮງ
ວຽງຈັນ
020 97363636
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
35ອູ່ ຄຳປຸ່ນ 2
ວັງວຽງ
ວຽງຈັນ
020 97363636
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
36ອູ່ ດາວເຮືອງ
ໂພນໝີ
ໂພງໂຮງ
ວຽງຈັນ
020 58955989
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
37ອູ່ ກອງແກ້ວ
ປາກຊັນ
ບໍລິຄຳໄຊ
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
38ອູ່ ວິລະວັດ
ທ່າແຂກ
ຄຳມ່ວນ
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
39ອູ່ ທ້າວ 11 ແຍກ
ໂພນສະຫວ່າງໃຕ້
ໄກສອນ
ສະຫວັນນະເຂດ
020 56563959
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
40ເປມ ບໍລິການ
ໄກສອນ
ສະຫວັນນະເຂດ
020 54491456
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
41ໂຕຄັນເລີ
ໄກສອນ
ສະຫວັນນະເຂດ
020 95890555
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
42ອູ່ ບຸນຊູ ບໍລິການ
ທ່າໄຮ
ປາກເຊ
ຈຳປາສັກ
020 55531665
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
43ອູ່ ເລືອງ ບໍລິການ
ທ່າຫີນ
ປາກເຊ
ອັດຕະປື
020 91755822
ລົດ​ໃຫ່​ຍ
Our other service